Ukaž tunel – Fotosoutěž – vložte svoji fotku !!!

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je stránka UkazTunel patříci Petrovi Bučkovi se sídlem Nádražní 256, Sudoměřice ,PSČ 69666, IČO 76393429.

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 17. 10. 2017 do 31. 12. 2017 (dále jen „soutěžní období“). Soutěž je zveřejněna na internetových stránkách http://www.ukaztunel.cz (dále jen „internetové stránky soutěže“).

3. Podmínky účasti v soutěži

Soutěžícím se může stát každý zletilý uživatel stránek Ukažtunel. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.

Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje o své osobě nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.

4. Mechanismus soutěže a určení výherců.

Soutěžící se soutěže mohou zúčastnit prostřednictvím aplikace Fotosoutěž (dále jen „Aplikace“), která bude po celé soutěžní období dostupná na internetových stránkách soutěže. Každý soutěžící má za úkol zaslat jím pořízenou fotografii na téma piercing, které bude vždy zveřejněno na internetových stránkách soutěže, přičemž je povinen pravdivě vyplnit své kontaktní údaje. Soutěžící se mohou účastnit libovolného počtu soutěžních kol a zaslat maximalně 3 fotky.

Organizátor vyhodnotí pouze fotografie, které splňují výše popsaná kritéria a současně žádným způsobem neznevažují dobré jméno organizátora.

Organizátor vyhodnotí nejpozději do 24 hodin po konci soutěžního kola veškeré fotografie řádně určí vítěze který má nejvíce Hlasů "lajků"

5. Výhry a jejich předání

Výhry: